INFO

Op 14 november 1995 werd de V.Z.W. Kunstkring Jacques Gorus opgericht en vond zijn thuishaven in de voormalige woning en atelier van de kunstenaar.

Het doel is voornamelijk: het bewaren, verzamelen, catalogiseren, en bekendmaken van het oeuvre van deze graficus en schilder. Er vinden ook andere manifestaties plaats om de aandacht te vestigen op het werk van zijn tijdgenoten en leerlingen evenals van hedendaagse kunstenaars, in het bijzonder grafici.2.JPG

1.JPG

3.JPG

4.JPG